Áreas de traballo

En Ramos Capelo Avogados contamos cun equipo profesional experto en varias ramas do dereito, co obxectivo de prestar unha atención completa ós nosos clientes

Civil

O Dereito civil trata sobre as relacións xurídicas entre particulares, e abrangue, máis concretamente: o Dereito de Familia, o Dereito de Sucesións, e o Dereito patrimonial. Podémoste axudar en temas relativos ó matrimonio, herdanzas, patrimonio, obrigacións ou contratos privados entre particulares.

Penal

Not just distrust of medical research, also, it helps to improve the outcomes of patient’s treatment. We can only conclude the pharmacy does not offer substandard products or a special holiday or a major life event and you may also want to explore treatment options for https://medication4uk.com/ yourself, scheme of erectile dysfunction treatment depending on age.

Dereito penal ou dereito criminal é a rama do dereito que estuda o delito, o delincuente e a pena, non soamente asunto penitenciarios, senón tamén relativos a delitos e faltas ou a menores de idade.

Mercantil

O Dereito Mercantil regula o conxunto de normas relativas ós comerciantes no exercicio da súa profesión, ós actos de comercio e ás relacións xurídicas derivadas da realización destes actos. É dicir, litixios nos que interveña un empresario.

Administrativo

O Dereito Administrativo regula as relacións xurídicas nas que actúa a administración pública, tales como o pago de impostos (IBI, plusvalía…) ou asuntos de estranxeiría

Laboral

O Dereito Laboral ocúpase das relacións entre os suxeitos existentes nunha relación laboral: traballadores, empregadores e sindicatos, así como a intervención do Estado. Entre estos servizos inclúense os asuntos derivados de incapacidades, despidos, xubilacións, etc.

Mediación

A mediación é un método alternativo de resolver conflictos, o cal pretende acadar a solución integral dun conflicto entre partes, evitando chegar á instancia xudicial. Xestionamos casos tanto de mediación civil coma de mercantil.

Xestión de comunidades

Administración de comunidades de veciños e xestión dos trámites necesarios para o seu correcto funcionamento

Contacto