Áreas de traballo

En Ramos Capelo Avogados contamos cun equipo profesional experto en varias ramas do dereito, co obxectivo de prestar unha atención completa ós nosos clientes

Civil

O Dereito civil trata sobre as relacións xurídicas entre particulares, e abrangue, máis concretamente: o Dereito de Familia, o Dereito de Sucesións, e o Dereito patrimonial. Podémoste axudar en temas relativos ó matrimonio, herdanzas, patrimonio, obrigacións ou contratos privados entre particulares.

Penal

Dereito penal ou dereito criminal é a rama do dereito que estuda o delito, o delincuente e a pena, non soamente asunto penitenciarios, senón tamén relativos a delitos e faltas ou a menores de idade.

Mercantil

O Dereito Mercantil regula o conxunto de normas relativas ós comerciantes no exercicio da súa profesión, ós actos de comercio e ás relacións xurídicas derivadas da realización destes actos. É dicir, litixios nos que interveña un empresario.

Administrativo

O Dereito Administrativo regula as relacións xurídicas nas que actúa a administración pública, tales como o pago de impostos (IBI, plusvalía…) ou asuntos de estranxeiría

Laboral

O Dereito Laboral ocúpase das relacións entre os suxeitos existentes nunha relación laboral: traballadores, empregadores e sindicatos, así como a intervención do Estado. Entre estos servizos inclúense os asuntos derivados de incapacidades, despidos, xubilacións, etc.

Mediación

A mediación é un método alternativo de resolver conflictos, o cal pretende acadar a solución integral dun conflicto entre partes, evitando chegar á instancia xudicial. Xestionamos casos tanto de mediación civil coma de mercantil.

Xestión de comunidades

Administración de comunidades de veciños e xestión dos trámites necesarios para o seu correcto funcionamento

Contacto